Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
novost-slika
29.10.2014.

Održan novi krug pregovora u Ministarstvu zdravlja

U Ministarstvu zdravlja nastavljaju se pregovori o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

više...
novost-slika
24.10.2014.

Sastanak u Ministarstvu zdravlja

Predstavnici Pregovaračkih odbora sindikata u zdravstvu i Vlade održali su novi krug pregovora na temu izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

više...
novost-slika
22.10.2014.

Očitovanje na priopćenje Hrvatske udruge bolničkih liječnika i medijske natpise

Kako je HINA dobila dio priopćenja od Hrvatske udruge bolničkih liječnika vezanog za pregovore o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara dao je očitovanje na navedeno priopćenje i medijske natpise.

više...
novost-slika
22.10.2014.

Sastanak pregovaračkih odbora Vlade i sindikata u zdravstvu

Dana 20. listopada 2014. godine održan je sastanak Pregovaračkog odbora Vlade i sindikata u zdravstvu o izmjenama i dopunama članka 60. Kolektivnog ugovora.

više...
novost-slika
17.10.2014.

Osvrt Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika na aktualne pregovore u zdravstvu

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske iznio je kritički osvrt na aktualne pregovore u zdravstvu te vas slijedom toga pozivamo da pročitate članak Siniše Kuhara "Pregovori u zdravstvu vode se u ozračju obmane i pritiska"

više...
novost-slika
15.10.2014.

Nastavak pregovora u Ministarstvu zdravlja

U ponedjeljak, 13. listopada na sastanku Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora donijeta je nadopuna Zaključka 63. sa 12. sjednice Povjerenstva koja govori o načinu izračuna naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

više...